Zakelijke informatie

Massage  1 uur   60,-
Ademsessie  1 1/4 uur   75,-
Individueel consult emotioneel lichaamswerk  1 1/4 uur 75,-
Individueelconsult en massage samen     105,-

Ademsessie en massage samen   

 

In overleg zijn andere tijden, korter of langer mogelijk

125,-
Workshop Emotioneel Lichaamswerk55,-

Meditatiedag

55,-

 Familie opstellingendag als representant:

 

55,-

 

 Familie opstellingendag als opsteller:      

105,-

Ochtendcursus emotioneel lichaamswerk       

10 ochtenden

                                                                        310,-

  

 

Openingstijden zijn in principe van Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. In overleg is soms een afspraak s`avonds mogelijk, of in het weekend. S`ochtends tussen 09.00 en 09.30 ben ik het beste telefonisch bereikbaar.

Omdat ik in het buitengebied woon is mijn praktijk met het openbaarvervoer niet te bereiken. Je kunt wel met de trein of bus naar station Breda Prinsenbeek reizen, waar ik je volgens afspraak op kan halen, en ook weer wegbrengen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Er is gratis parkeerruimte in de groenstrook langs de weg. Wanneer je het erf oploopt is mijn praktijk gelijk in het eerste huisje rechts.

Mijn praktijkruimte is toegankelijk voor minder validen. Er is op dit moment nog geen aangepast toillet aanwezig.

Ik heb geen wachtkamer bij mijn praktijkruimte, 

Doordat ik als erkend therapeut ben aangesloten bij  www.catvergoedbaar.nl, www.kwaliteitstherapeuten.nl en www.rbcz.nu wordt emotioneel lichaamswerk door een heel aantal zorgverzekeraars vergoed. Individuele en curatieve behandelingen worden (deels) vergoed en erkent door de beroepsorganisatie.

kijk op www.catvergoedbaar.nl en www.kwaliteitstherapeuten.nl welke zorgverzekeraars vergoeden.

Privacy, Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) Vanaf 25 mei  2018 is de AVG van toepassing. Aqualinde, gevestigd op de Grintweg 18 te Breda is verantwoordelijk voor de verwerking en privacy van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aqualinde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gerbuik maakt van mijn diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Aqualinde gebruikt jouw gegevens voor:

-Het afhandelen van je betaling

-Clientendossier, ( bewaartermijn van 20 jaar)

-Mailen of bellen indien dit nodig is om mijn dienstvrlening uit te kunnen voeren

-je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

-verzenden van onze nieuwsbrief

Clientendossier:-wanneer je ervoor kiest 1 of meerdere sessies bij mij te volgen is het voor een goed verloop nodig dat ik een clientdossier aanleg. Ik ben als therapeut aangesloten bij Kwaliteitstherapeuten, RBCZ, en Bat en Gat-WKKZ, en houdt me aan de door hen gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening. Jouw clientendossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies. Deze gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, bewaard.

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en of medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben ot deze gegevens. Als behandelend trainer/therapeut, heb ik als enige toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim). Aqualinde bewaart je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar.

Aqualinde verkoopt jouw gegevens niet aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou

wanneer je ontevreden bent over mijn behandeling of een klacht hebt, dan is de eerste mogelijk naar een oplossing, om er met mij over te praten. komen we er samen niet uit, of zie je om bepaalde reden af van een gesprek met mij, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie of het bestuur van de beroepsorganisatie (de RBCZ) waar ik ben aangesloten, Ik val als kwaliteistherapeut onder WKKGZ. klachtrecht onder de Geschilleninstantie Alternatief Therapeute (GAT) GAT is een rijks erkende en onafhankelijke wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie:

www.rbcz.nu en www.gatgeschillen.nl   

 

www.kwaliteitstherapeuten.nl

www.rbcz.nu

www.gatgeschillen.nl

 

 

Nr KvK: 20151198

AGB Code: 90038464

Nr RBCZ: 108063

BTW id: NL001398400829